Pan Bóg przypomina nam o Swojej miłości do ludzi i o Swojej obecności wśród nas

Do działań Pana Boga, które przypominają nam o Jego miłości do ludzi i o Jego obecności wśród nas należą cuda oraz objawienia. Jako cud rozumie się działanie Pana Boga, które nie jest możliwe do wytłumaczenia przez naukę, ponieważ stanowi zawieszenie praw natury. Nie obejmują one mało prawdopodobnych zbiegów okoliczności, które także bywają zwane cudami.

Przykłady cudów i objawień obejmują.

1. Cuda Eucharystyczne

Cud Eucharystyczny w Lanciano
Cud Eucharystyczny w Sienie
Cud Eucharystyczny w Buenos Aires
Cud Eucharystyczny w Sokółce
Cud Eucharystyczny w Legnicy

2. Objawienia Boga Ojca

Objawienia Siostry Eugenii Ravasio

3. Objawienia Pana Jezusa

Objawienia Świętej Małgorzaty Marii Alacoque
Objawienia Świętej Faustyny
Objawienia Cataliny Rivas

4. Objawienia Matki Bożej

Objawienia w Guadalupe
Objawienia w Lourdes
Objawienia w Gietrzwałdzie
Objawienia Fatimskie
Objawienia w Kibeho

5. Nadprzyrodzone wizerunki

Całun Turyński
Chusta z Manopello
Zdjęcie fotograficzne Pana Jezusa wykonane przez Brata Elię
Wizerunek Matki Bożej z Guadalupe

6. Dar kontaktu z duszami czyśćcowymi

Święty Grzegorz Wielki
Maria Simma

7. Cudowne uzdrowienia

Cud z Calandy
Pieter De Rudder

8. Cuda Słońca

13 października 1917, Cova da Iria koło Fatimy, Portugalia
7 kwietnia 2013 (Święto Bożego Miłosierdzia), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, El Salvador, Filipiny

9. Zwłoki niepodlegające rozkładowi

Święta Bernadetta
Matka Elekta

10. Płaczące figury

Akita, Japonia
Cochabamba, Boliwia

11. Stygmaty

Święty Ojciec Pio
Natuzza Evolo
Brat Elia

Podczas objawień także dochodzi do cudów, które potwierdzają ich autentyczność.

Informacje o cudach i objawieniach potwierdzających ich autentyczność można odnaleźć w licznych źródłach. Dostępne materiały zawierają między innymi:
- informacje o badaniach i zdjęcia Cudu Eucharystycznego w Sienie,
- informacje o badaniach Cudu Eucharystycznego w Sokółce przez dwoje profesorów,
- informacje o badaniach Cudu Eucharystycznego w Legnicy przez naukowców z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
- nagrania wideo podczas objawień Matki Bożej w Kibeho oraz informacje o badaniach komisji medycznej,
- informacje o badaniach Chusty z Manopello przez naukowców oraz nowych badaniach Całunu Turyńskiego,
- informacje o okolicznościach powstania zdjęcia fotograficznego Pana Jezusa,
- informacje o badaniach Wizerunku Matki Bożej z Guadalupe przez naukowców, w tym późniejszego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii,
- informacje o analizie zgodności informacji przekazanych przez dusze czyśćcowe Marii Simmie z relacjami ich żyjących bliskich,
- nagranie wideo Cudu Słońca w El Salvador,
- zdjęcia zwłok niepodlegających rozkładowi,
- nagranie wideo kropli pojawiającej się na figurze z Cochabamba, informacje o badaniach lekarskich próby pobranej z figury oraz badaniu figury tomografem komputerowym,
- informacje o badaniach lekarskich stygmatów.

Przykładowo na niniejszej stronie znajdują się informacje dotyczące Cudu Eucharystycznego w Lanciano:

http://www.miracoloeucaristico.eu/

Opisano na niej między innymi wyniki badań tego Cudu przez prof. Edwarda Linoli.

Wezwanie do nawrócenia ludzi na całym świecie na jedyną świętą wiarę

Podane przykłady cudów lub objawień miały lub mają miejsce w Afryce, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji i Europie. Stanowią one wezwanie do nawrócenia ludzi na całym świecie na jedyną świętą wiarę.

„Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt 28, 18-20)

Dusza człowieka jest nieśmiertelna i po oddzieleniu od ciała trafia do nieba lub piekła

„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem.” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1023)

„To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane "niebem". Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.” (KKK 1024)

„Ta tajemnica błogosławionej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo święte mówi o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj: "To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2, 9).” (KKK 1027)

Oczyszczenie przed wejściem do radości nieba Kościół nazywa czyśćcem.

„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.” (KKK 1030)

„Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, "ogień wieczny". Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.” (KKK 1035)

Nie ma większego nieszczęścia dla człowieka niż trafienie do piekła.

Grzechy dzielą się na śmiertelne, zwane także ciężkimi, oraz powszednie, zwane także lekkimi.

„Bóg nie przeznacza nikogo do piekła; dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie w nim aż do końca życia.” (KKK 1037)

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje różne obowiązki człowieka, jak również czyny zabronione, zawierając odniesienia do Pisma Świętego. Przykładowo w artykule dotyczącym trzeciego przykazania wskazano:

„Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.” (KKK 2181)

KKK 2180 wskazuje, że „nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.”

Nie znamy dnia ani godziny naszej śmieci. Pismo Święte mówi o konieczności czuwania i życia w gotowości.

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” (Mt 25, 13)

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask.” (Łk 21, 34-35)

Szatan chce, żebyśmy myśleli, że piekła nie ma i żyli, tak jakby piekła nie było. Dlatego ważne jest uświadamianie jego istnienia.

„Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 13, 41-42)

„Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!"” (Mt 25, 41)

Miłość

„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.” (1 Kor 13, 13)

O jakiej miłości mówił Pan Jezus?

„On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 37-39)

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.” (J 14, 21)

Źródła cytatów z Pisma Świętego: Biblia.Deon.pl
Źródła cytatów z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Katechizm Kościoła Katolickiego”, Pallottinum 2012

love@love1.eu